Itt talál meg engem:

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
RSS icon

Létezhet-e barátság férfi és nő között?

A plátói szerelem fogalma mindig is ellentmondásos volt. Sokak szerint fából vaskarika.

Sokat mondó mosolygás, pajkos fejcsóválás, huncutul ingatott mutatóujj. Gyakran ezek a gesztusok kísérik, ha egy társaságban egy nő és egy férfi őszinte barátságáról van szó. Sokan gondolják úgy, hogy ilyesmi úgysem működik tartósan, mert a testiség mindenképpen beleszól. Vagy szerelem lesz belőle - hangzik az érv - vagy legalább szex, vagy megszakad az egész. Ha ez igaz, akkor a barátság valami egészen más, mint a szerelem, és az előbbi egyszerűen nem lehet tartós különböző neműek között.

Miben más a szerelem és a barátság?

Ha modern definícióra vagyunk kíváncsiak a barátság természetéről, akkor érdemes Robert Hays pszichológus meghatározását említeni. Az ő megfogalmazásában a barátság két ember önkéntes, társas és érzelmi célokat szolgáló, kölcsönös függősége, amelyben a következő tényezők jétszanak fő szerepet:

  • változó jellegű és fokú partneri, bajtársi viszony
  • intimitás
  • szeretet
  • kölcsönös segítségnyújtás

Az a nagy helyzet, hogy ezek a tényezők gyanúsan úgy néznek ki, mint a szerelem egyes összetevői. Ha a szerelem állapotából kivonjuk a szexuális vonzódást és a szexuális kapcsolatot, akkor éppen ezek maradnak meg. Minden baráti viszony összetett a maga teljes érzelmi sprektrumában. Ha tehát egy férfi és egy nő barátságát tekintjük, biztos, hogy érdekes dolgokat találunk. Az alapvető kérdés, hogy az esetleges szexuális vonzódás semmissé teszi-e a "barátság" fogalmát kettőjük között. Kizárja-e az a bizonyos szikra, hogy valódi barátok legyenek.

Létezhet-e barátság férfi és nő között?

Létezhet-e barátság férfi és nő között?

Lehet-e átfedés szerelem és barátság között?

A kutatási adatok azt mutatják, hogy a bevallottan és kinyilvánítottan "csak baráti" viszonyban lévő női-férfi párok között egyáltalán nem ritka az a bizonyos csiklandós vonzalom, ami a szkeptikusok szemében kétségessé is teszi az egészet. Sőt: olyan esetek is szép számmal akadnak, amelyek akár a kapcsolat kezdetekor, akár valamikor a nagy barátkozás közben ideiglenesen átcsapnak a másik oldalra. Örök kérdés az is, hogy ilyen események után létezhet-e még "ártatlan", "tiszta" plátói barátság.

A plátói kapcsolat felemelkedése

A férfiak és a nők közötti plátói kapcsolat, barátság a második világháború után kezdett egyáltalán polgárjogot nyerni. Korábban a feminizmus szárnypróbálgatásai még nem jutottak el abba a szakaszba, hogy érdemben befolyásolhatták volna a nyugati világ társadalmait. Az ötvenes évektől kezdve viszont beállt egy alapvető változás a plátói szerelem javára. A férfiak és a nők egyenjogúsodása azzal az eredménnyel járt, hogy a két nem világa közelebb került egymáshoz. A mindennapjaik során megélt szituációk között egyre több olyan akadt, amikor hasonló helyzetben voltak, hasonló támákról folyhatott köztük a párbeszéd. A társadalmi élet és a protokoll eseményei is közelebb engedték őket egymáshoz.

A nők ugyan még mindig a konyha nézőpontjából szemlélték a világot, de már többet járhattak társaságba, többet törődhettek büntetlenül és bűntudat nélkül a saját dolgaikkal. A makacsabbja kifejezetten feministává vált, így óhatatlanul elkezdett beszivárogni a köztudatba egyfajta paradigmaváltás igénye. Ennek évtizedek alatt az lett az eredménye, hogy elméletileg és gyakorlatilag is lehetővé vált a férfi és a nő közötti barátság. Olyan barátság, amikor senki nem kényszerítette őket, hogy előbb-utóbb házasodjanak össze, vagy hagyják egymást a fenébe. A maga teljes valójában terítékre került az a kérdés, hogy létezhet-e barátság férfi és nő között. Létrejött a legálisan plátói szerelem.

"Házasodjanak össze, vagy hagyják egymást a fenébe!"

"Házasodjanak össze, vagy hagyják egymást a fenébe!"

1985-ben egy vizsgálat során  70 idős hölgyet kérdeztek meg ebben a témában. Kiderült, hogy a barátaiknak átlagosan 4 százaléka ellenkező nemű. Egy jóval későbbi, 2002-tes felmérés azt vizsgálta, hogy a különböző korcsoportok körében hányan vannak, akiknek az ellenkező nemből való a legjobb barátja. Kiderült, hogy a 18-24 évesek között majdnem négyszer annyi plátói kapcsolat van, mint az 55 évnél idősebbek világában.

"Legyünk inkább barátok!"

Nézzük meg, mi történik akkor, ha megindul a barátkozás férfi és nő között. Először egyre jobban megismerik egymást, felébred a kölcsönös szimpátia. Egyre többet akarnak együtt lenni, jól érzik magukat a közösen töltött idő altt. A kapcsolat mélyül. Eddig ez az egész nem sokban különbözik egy egyszerű barátságtól - akár egyneműek között. Tételezzük azonban föl, hogy ebben a szakaszban az egyikük tovább akar lépni. Akár azért, mert félreértelmezi a felé megnyilvánuló jeleket, akár mert valóban jogosan érez valami többletet, romantikus irányba akarja terelni a kapcsolatot. A statisztikák szerint ez majdnem minden második, férfi és nő közötti barátság esetében megtörténik.

A felbátorodott szerelmes elmondja az érzelmeit, ám a másik fél visszautasítja. Elhangzik a rettegett mondat: "Szerintem legyünk inkább barátok, az sokkal többet ér nekem." Vagy hogy "Te inkább olyan vagy nekem, mint a testvérem." Ez az a pillanat, amelyről szélsőségesen megoszlanak a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy ilyenkor nincs értelme tovább barátkozni. Férfi és nő között láthatólag nem létezhet barátság, ezért innentől kezdve már a puszta találkozás is csak kínszenvedést fog jelenteni mind a kettőjüknek.

Sokan azonban, akik átestek ezen a kínos jeleneten, éppen az ellenkezőjét mondják. Szerintük igenis túl lehet lépni a kellemetlen intermezzón, és ha sikerül, akkor sokat nyerhetünk rajta. Ha a visszautasított fél nem sértődik meg, nem érzi megaláztatásnak a sikertelen próbálkozást, nem sajnáltatja magát, és nem is erőszakoskodik, akkor istenigaziból nem történt semmi tragédia. Ehhez persze az is szükséges, hogy maga a visszautasítás a megfelelő tapintattal és szeretetteljes tudatossággal történjen.

Nőies férfiak, férfias nők

2003-ban egy felmérés azt is vizsgálta, hogy hogyan viszonyul a férfias és a nőies vonások megoszlása a plátói szerelem kialakulásához. A Bem-féle, nemi szerepeket vizsgáló kérdőív segítségével belőtték, hogy ki mennyire vallja magát "meleg szívűnek", "érzékenynek", illetve éppen ellenkezőlg, "agresszívnak" vagy "elemző típusnak". A várakozásokat igazolva kiderült, hogy a nőiesebb férfiak előszeretettel barátkoznak nőkkel, míg a férfias nők szintén könnyebben építenek ki baráti kapcsolatot férfiakkal.

Férfias férfiak, nőies nők

Férfias férfiak, nőies nők

Melegek és leszbikusok

Vannak olyan televíziós műsorok, amelyekben külsejükkel elégedetlen nőket átalakítanak csinos, magabiztos hölgyekké. Ezekben a műsorokban a stylist-műsorvezetők a legtöbbször látványosan meleg férfiak. Ez sem véletlen, hiszen egy lelkileg sérülékeny nő valószínűleg sokkal jobban megbízik egy ilyen férfiban, mint egy macsóban, vagy akár egy jól öltözött, magabiztos nőben. Egy 2013-as tanulmány - ezzel egybehangzóan - arra a következtetésre jutott, hogy a heteroszexuális nők sokkal szívesebben fogadnak el tanácsot meleg férfiaktól, mint akár heteroszexuális férfiaktól, akár leszbikus nőktől.

Kém a másik nemnél

A háttérben valószínűleg az az igény húzódik meg, hogy bepillantást nyerjenek a másik nem gondolkodásmódjába. Egy meleg férfi valamilyen szinten mindkét világban, mindkét agyi berendezkedésben otthon van, ezért ideális beszélgetőpartnert jelenthet egyes heteroszexuális nők számára. Érdekes tanulsággal szolgálhat mindez a plátói kapcsolat általános előnyeiről is. Sokan, akiknek van ellenkező nemű barátjuk, külön kiemelik, mennyire fontos ez a tényező. Mintha egy informátoruk vagy kémük lenne a másik nem tagjai között. Hatékonyabban mozoghatnak közöttük, jobban megértehetik őket. És ebbe a "jobban megértett" körbe természetesenn beletartozik a saját szerelmük és/vagy szexuális partnerük is.

A kapcsolati hálónk vegyes

A kapcsolati hálónk vegyes

A plátói szerelem előnyei

A legtöbb plátói kapcsolat simán túléli azt a helyzetet, hogy majdnem-szerelem lesz belőle, vagy hogy rövid időre átcsap szerelmi viszonyba. Egy ideiglenes szexuális kapcsolat sem valódi akadálya annak, hogy a felek mindezt átértékeljék, és "egyszerű" barátságként "működtessék" tovább a kapcsolatukat. Sőt, vannak, akiknek mindez olyan jól sikerül, hogy a barátságuk kifejezetten megerősödik. Kinyilvánítják, hogy szükség volt erre a szembenézésre, és hogy ettől kezdve egy jelentős stressztényezőt ki lehet lőni a kapcsolatukból. De még akkor sincs halálra ítélve a plátói szerelem, ha mindvégig megmarad az a bizonyos szikra közöttük. Ha sikerül felülemelkedni a különneműségen, akkor a köcsönös megértés alaposan csökkentheti a másik  nem iránti előítéleteinket. Jobban belelátunk a fejükbe, megértjük a hülyeségeiket, észrevesszük és értékeljük az erényeiket. Kevésbe élvezzük és forszírozzuk a "hülye nők"-, "hülye férfiak"-típusú, keserű és parttalan pletykálkodásokat, nem dédelgetjük olyan fájdalmas élvezettel az apró sérelmeinket.

Egy 2000-ben készült felmérés szerint a vizsgált 315 egyetemistának több, mint a fele bonyolódott szexuális kapcsolatba egy ellenkező nemű barátjával. Más vizsgálatok azt mutatták, hogy a férfiak egy kissé hajlamosabbak szexuálisan is vonzódni egy plátói szerelem felé, mint a nők. A nők többsége ugyan az ilyen eseteket a kapcsolat hátrányának értékelte, a vizsgálatok általános következtetése mégis az volt, hogy a plátói szerelem hasznos emberi kapcsolat.

Létezhet-e egyáltalán "tiszta" barátság?

Az egyik legfőbb érv a plátói szerelem reális lehetősége ellen, hogy a szexualitás valamilyen módon befolyásolja, beszennyezi a barátság tisztaságát. Akkor viszont tegyük fel azt a kérdést, hogy mi a "tiszta barátság". Vajon két férfi teljesen érdek nélkül, erkölcsileg támadhatatlan szándékokkal közelít-e a barátság fogalmához? És vajon két nő minden esetben önzetlenül áll-e hozzá a barátnői kapcsolatukhoz?

A másik nem

A másik nem

Kivel nem fordult még elő, hogy valamiben túl akarta teljesíteni a barátját, és titokban azt akarta, hogy mindezt mások is lássák? Ki nem irigykedett a barátnője új cipőjére? Ki nem gondolt azokra a társas vagy munkaügyi előnyökre, amelyeket egy barátja vagy barátnője biztosíthat a számára? Ki nem akart minél több olyan helyzetbe kerülni, hogy a legközelebbi barátai felnézzenek rá, és elismerjék a felsőbbségét - akár szellemileg akárt fizikailag. Tanulmányok, diplomák, munkelyek, pozíciók, fekvőtámaszok, kilométerek, kocsik, lakások, csajok, pasik - mindez állandóan jelen van a legjobb barátságban is.

A barátaink éppen úgy részei a kapcsolati hálónknak, mint a távolabbi ismerőseink. Az önzetlen indokok és motivációk ugyan többségben vannak velük kapcsolatban, de száz százalékban soha nem tudják átvenni az uralmat az önző, ösztönös késztetések elől. Az önérdek és a manipuláció mindenképpen jelen van, nyomokban még a legjobb, legőszintébb barátságokban is. Ez nem baj. Nem szégyellni való, nem aljas, nem kóros. Ilyenek vagyunk, ez a valóság. Ilyen a Homo sapiens.

Minden második ember

Férfi és nő között igenis létezik barátság. Van, hogy beleszólnak elbaltázott vagy egyenesen válságos időszakok, belerondítanak ügyetlen és kínos epizódok, de még így is megéri. Elvégre nagyjából minden második ember a másik nemhez tartozik. Nem érdemes valakit csak azért kizárni a barátaink közül, mert akár szerelmesek is lehetnénk, vagy mert akár le is fekhetnénk egymással. A barátság rendkívül fontos az általános egészségi állapotunk szempontjából is. Ha valakinek nagyon kevés barátja van, az bizonyítottan súlyos egészségkárosodást okoz. Egyes vizsgálatok szerint olyat, mintha naponta 15 cigarettát szívna el. Így aztán férfi és nő között is értelmes és kellemes dolog a plátói kapcsolat. Még akkor is, ha néha bénázunk.