Itt talál meg engem:

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
RSS icon

Házastársi szexuális szerződés

Megihletett engem az a hír, hogy Svédországban írásbeli vagy legalább szóbeli megegyezéshez akarják kötni a hatóságok a szexuális együttlétet. Elképzeltem, milyen lehet egy szerződés, amit a feleség köt a férjével a félreértések elkerülése végett. Az eredmény egy szerződésminta lett, amit ezúton átnyújtok mindenkinek szabad felhasználásra.

 

Beleegyező nyilatkozat és megállapodás házastársi szexuális tevékenység lebonyolításáról

Gonosz férfiak!

Alulírott _________________________, születési név: _________________________, (lakcíme: ___________________________________anyja neve: _______________________ személyi igazolvány száma: _______________________), a továbbiakban „Feleség” ezúton a következő nyilatkozatot teszem:

1. Hozzájárulok, hogy férjem, _________________________, születési név: _________________________, (lakcíme: ___________________________________anyja neve: _______________________ személyi igazolvány száma: _______________________), a továbbiakban „Férj” a mai napon, közösen, szóbeli egyeztetés alapján megállapított időpontban szexuális tevékenység szándékával közelítsen felém.

2. Szóbeli beleegyező nyilatkozatom esetén a szexuális tevékenység végrehajtható.

3. A szexuális tevékenység tartalma a következő elemekből állhat:

a. szexuális előjáték, azaz tetszőleges testrészek csókolgatása, simogatása,

b. behatolás, azaz Férj nemi szervének bevezetése Feleség nemi szervbe, valamint párzó mozdulatok végzése

c. lehetőség szerint kölcsönös orgazmus kiváltása

d. Férj nemi szervének visszahúzása

e. utójáték, azaz simogatás, csókolgatás, „becézgetés”.

A szexuális tevékenység esetleges további elemeit a felek jelen szerződésben nem határozzák meg, azt kölcsönös, szóbeli megegyezés tárgyává teszik, melyet a felek a szexuális együttlét időtartama alatt ejtenek meg.

4. A behatolás időtartamát, valamint a párzó mozdulatok sebességét és szögét a felek jelen szerződésben nem határozzák meg, azt kölcsönös, szóbeli megegyezés tárgyává teszik, amelyet a felek a szexuális együttlét időtartama alatt ejtenek meg. Feleség részéről további időtartam-hosszabítás egyértelmű szándékának minősülnek a következő kijelentések:

a. „Jó.”

b. „Nagyon jó.”

c. „Csináld még.”

d. „Ne hagyd abba.”

e. „Gyorsabban.”

f. „Lassabban,”

valamint más, az előzőekkel tartalmilag megegyező, kölcsönösen azonos tartalommal felruházott, egyértelműen megfogalmazott jelentéstartalmú kijelentések.

5. Ezúton nyilatkozom, hogy a szexuális tevékenységet kölcsönös szándékkal végezzük, így utólagos jogorvoslatra csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben a tényállás kimeríti a bántalmazás vagy zaklatás törvényben meghatározott feltételeit.

6. A vitás kérdéseket a felek lehetőség szerint tárgyalásos úton tisztázzák. A szerződésben nem szabályozott eseteket a felek a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerint rendezik.

A szerződést a felek mint mindenben az akaratukkal megegyezőt beleegyező szándékkal írják alá.

 

__________________________________      ____________________________________

 

Előttünk mint tanúk előtt:

 

__________________________________ 

_________________________, születési név: _________________________, (lakcíme: ___________________________________anyja neve: _______________________ személyi igazolvány száma: _______________________)

 

____________________________________

_________________________, születési név: _________________________, (lakcíme: ___________________________________anyja neve: _______________________ személyi igazolvány száma: _______________________)