Itt talál meg engem:

Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
LinkedIn icon
RSS icon

Az agresszív főnök

Egy agresszív főnök könnyedén megmérgezi a légkört az egész csoportban. Ő a kórokozó, a tüneteket a beosztottak érzik. Aztán továbbadják a betegséget.

Egy hatalommal felfuházott ember könnyedén megkeserítheti a beosztottai életét. Sok olyan módszer van, amelyekkel állandósíthatja a stresszt  és a szorongást maga körül. Van aki ösztönösen ilyen, mások szándékosan alkalmazzák ezeket az eszközöket. Az agresszív főnök megteheti, hogy

  • ordítozik valakivel
  • nyilvánosan megaláz másokat
  • lényeges információt tart visssza egyesektől
  • agresszív szemkontaktust erőltet
  • nem teljessíti az ígéreteit
  • nem szól valakihez
  • látványosan kivételezik, alárendel valakit másoknak
Reménytelennek tűnik a küzdelem

Reménytelennek tűnik a küzdelem

Leszívja az energiát

Mindez tartósan mérgező hatással van a munkahely hangulatára. Vannak ugyan néhányan, akik ügyesen kezelik az ilyesmit, de a többség nem tud mit kezdeni vele. A folyamatos stressz és a kínzó szorongás igénybe veszi az ember minden érzelmi erőforrását, és a végsőkig leszívja az energiáját. Egy idő után a szenvedő áldozatok már azt sem tudják, hogyan meneküljenek a főnök elől. A természetes emberi reakció az lenne, ha az agresszív fellépésre agresszív viselkedéssel reagálnának. Ez azonban nem lehetséges, mert a főnök kezében vannak az aduk, és a beosztottak ki vannak szolgáltatva.  Kínjukban olyan stratégiákat alakítanak ki, amikkel menteni próbálják a menthetőt, és megkísérlik összekaparni az emberi méltóságuk még meglévő darabbkáit.

1. Megpróbálják például minél inkább a minimumra csökkenteni azoknak az alkalmaknak a számát, amikor bármiféle visszajelzést kapnának a főnöküktől. Ez azért is természetellenes, mert az elismerésre nagy szüksége van minden munkatársnak. Sok kutatás kimutatta, hogy a pozitív visszajelzések megszerzésének leggyakoribb módja, amikor a beosztott keresi a főnöke társaságát, és ugyekszik valamiféle megnyilatkozást kicsikarni tőle. Ilyenkor még a reális kritika is pozitív hatással van, mert a beosztott ennek hatására hajtja végre a munkavégzésének finomhangolását.

2. A visszajelzések szisztematikus kerülése mindenkinek káros: az egyik módja az, hogy a beosztottak eleve kerülik a találkozást, szinte bújkálnak az agresszív főnök elől.

3. A beosztott fokozatosan elveszíti a reményét arra, hogy valaha is előrejusson a munkahelyén. A karrier előmozdításába folyamatosan energiát kellene befektetnie, de az egész folyamatot blokkolja az agresszív főnök által rá gyakorolt nyomás. Nincs kezdeményezőkészség, nincs proaktív hozzáállás, előmenetel, nincs remény. Ennek következtében gyengébb lesz a munkavégzés minősége, és az agresszív főnök igazolva érzi minden előítéletét. Ez a "na ugye megmondtam" - időszak pusztítóan gyors lefelé vezető spirálba taszíthatja a beosztottat.

4. Nemsokára a beosztott egész viselkedése védekező és visszahúzódó lesz. Egyre lejjebb kerül a cég informális hierarchiájában, folyamatosan gyengül a pozíciója. Hamarosan elveszíti mások bizalmát, és a saját önbizalmát is.

5. A végére maga is elhiszi azt a tudományos szempontból régen elavult nézetet, hogy a visszajelzés-kerülés a gyenge teljesítményből fakad. Egy idő után nem csak az agresszív főnök társaságát kerüli, hanem az egész céggel szemben kisebbrendűségi érzései lesznek.

Az agresszió leszivárog

Az agresszív főnök viselkedése lefelé továbbadódik

Az agresszív főnök viselkedése lefelé továbbadódik

Van egy olyan jelenség, amely sajnos nagyon gyakran kíséri az agressszív főnök fellépését. A viselkedése nem csak azért mérgező, mert közvetlenül rombolja a beosztottak önbizalmát. Másodlagos hatásként tovább is adódik, és egyre lejjebb szivárog a cég hierarchiáján keresztül. Nemrég olyan felmérést végeztek a terület kutatói, amelyben 288 munkacsoport, pontosabban 1423 beosztott és 295 vezető vett részt. A  különböző szintű vezetőktől azt kérdezték, hogy a beosztottaik milyen gyakran viselkednek agresszíven egymással, és hogy ezt szerintük mennyiben okozza a közvetlen főnökük agresszv viselkedése.

A beosztottak véleményét is kikérdezték mind az egymáshoz való viszonyukról, mind a vezetőik erőszakosságáról.  Ilyen kijelentéseket kellett értékelniük: "A főnököm gyakran megaláz mások előtt" és "Nagyon ellenséges a hangulat az irodában".

Kiderült, hogy az agresszív viselkedés nagyszerűen tanulható a szervezeti hierarchiában. Aki ezt látja a főnökétől, gyakran maga is továbbadja a saját beosztottjának. Ennek aztán sokszor az az eredménye, hogy az egész cégnél megromlik a hangulat. Az emberek bizalmatlanok és rosszindulatúak lesznek egymással szemben, a fölülről érkező agressziót továbbítják lefelé. Valóra válik az a nem túl hízelgő mondás, miszerint az emberek fölfelé nyalnak, oldalra könyökölnek, lefelé taposnak.

A gyógymód a jóindulat

A felmérések azt is kimutatták, hogy mindez nem vonatkozik egyes munkahelyekre. Azokra, ahol az ellenséges hangulat nem tud dominanciához jutni. Ahol sikerül szándékosan, stratégiaszerűen elterjeszteni egy pozitív hozzáállást, ott nem működik az agresszív főnök negatív kampánya. Ezeken a munkahelyeken ugyanis a felülről érkező agresszió megtörrik a "terepen" uralkodó bizalmon és összefogáson. A munkatársak közössége nem szakad egymással viaskodó egyének hamazaira. A támadásokat együtt érzékelik és együtt hárítják. Ez szerencsés esetben az agresszív főnök viselkedésére is visszahat.

Nem elég kirúgatni az agresszív főnököt

Mindez azért is lényeges, mert sok esetben az agresszív főnök eltávolítása sem segít. Hiába jönnek rá ugyanis egy-két szinttel följebb, hogy kígyót melengettek a keblükön: mire kirúgják, az átok már megfogant, a kígyótojások már kikeltek a beosztottak között. Az egyetlen módszer tehát a jó közösség és abizalmon alapuló összefogás. Ha már az állatos mondásoknál járunk: sok lúd disznót győz.